___2

Om Företaget

Scald bildades 1987 som ett avknoppningsföretag från Linköpings Universitet. Sedan starten är Scald ett utpräglat nätverksföretag med en potential att leverera kvalificerade konsult- och utbildningsinsatser i såväl små som stora organisationer.

___1

Våra Tjänster

Våra uppdrag innebär i allmänhet olika former av förändringsarbete som bygger på ett flödesorienterat angreppssätt. Flödestänkande, helhetssyn och ledarskap är ledstjärnor för att öka värdeskapandet för våra kunder, våra kunders kunder och övriga berörda av flödet.

___3

Kontakta oss

Vill du veta mer om företaget, våra tjänster och koncept är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. Välkommen till oss på Scald AB.