Huvudkoncept

Vi kallar vårt huvudkoncept “Flödesfokuserad ledning”. Här samlar vi allt vårt kunnande och erfarenhet som kan komma till användning vid en förändringsprocess för ökad flödeseffektivitet, allt från utformning av visioner och mål via handlingsplaner, lösningsförslag, genomförande av förändringar och resultatuppföljning.

Exempel på ingående delar är omvärldsanalys, affärsutveckling, process- och flödesutveckling, organisationsutveckling, ledarutveckling, utveckling av styrsystem samt mått- och mätsystem.

Vidare ingår den kompetens som sammanhänger med själva förändringsprocessen av typ projektledning och övergripande projektstyrning.