Koncept för ökad flödeseffektivitet

Vårt fokus är ökad flödeseffektivitet, såväl vad gäller fysiska som administrativa flöden. Inom ramen för detta fokus är vi en heltäckande kunskapsleverantör som skall kunna agera både längs en verksamhets olika flödessteg och vad gäller styrningen från ledningsnivå till operativ nivå.

Det leder till stora krav på oss att kunna arbeta på flera olika sätt med stor flexibilitet.

Våra koncept:

– Huvudkoncept “Flödesfokuserad ledning”
– Startkoncept
– Specialkoncept
– Kunddefinierade projekt