Specialkoncept

Scald erbjuder en unik kombination av konsulttjänster, utbildning samt forskning & utveckling som riktar sig till både privata företag och offentliga organisationer. De tre kompetensområdena kompletterar varandra, och bildar en synergiframkallande helhet. Uppdragsgivaren kan naturligtvis välja att utnyttja hela, eller valda delar, av vår kompetens.

Den gemensamma nämnaren för de tre kompetensområdena är alltid att kombinera teori och praktik i konstruktiva, resultatorienterade och mätbara lösningar som ökar våra kunders flödeseffektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.