Startkoncept

Metoder för att identifiera viktiga områden att förbättra som grund för start av utvecklingsprocesser:

Snabbstudie
En generell granskning av affärer, flöden, organisation och styrning. Vår erfarenhet säger att våra erfarna konsulter klarar att ta fram en relativt innehållsrik rapport med ett fåtal dagars insats.

Granskning med olika fokus
– Flödesanalys
– Organisationsanalys
– Flödesekonomianalys
– Osäkerhetsfaktoranalys

Behov av kompetensutveckling
– Analys av kompetensutvecklingsbehov i en organisation

Kortutbildningar
– Logistik
– Ledarutveckling
– Organisationsutveckling
– Ekonomistyrning