Konsulttjänster

Konsultuppdragen innebär i allmänhet olika former av förändringsarbete som bygger på ett flödesorienterat angreppssätt. Flödestänkande, helhetssyn och ledarskap är ledstjärnor för att öka värdeskapandet för våra kunder, våra kunders kunder och övriga berörda av flödet.

Vår roll är att identifiera och analysera, förstå och föreslå lösningar samt vara med och genomföra förändringar. Vi fungerar ofta som bollplank och katalysator i förändringsprocesser i nära samverkan med uppdragsgivaren – ofta i långa relationer.